सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०४-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR-CS-IND-23; SRCTIP-DoR-CS-IND-24 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना ठेक्का नं.RDJML/33701141/78/79-26 Itahari-Nepali २०७८ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 ठेक्का रद्द गरिएको सुचना Itahari-Nepali २०७८ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Contract Award Notice; SRCTIP-DoR-CS-IND-9-2; SRCTIP-DoR-CS-IND-15; SRCTIP-DoR-CS-IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ माघ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Contract Award Notice : Contract No. SRCTIP-DOR-PMC-CS-QCBS-6 सडक विभाग २०७८ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 EOI of Design of Major Maintenance / Rehabilitation Works of SRN Bridges Reference No. : NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-03 सडक विभाग २०७८ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Opening of Financial Proposal (CN: BB-1123-DSD-077/78-01 to 10 and BB-1122-DSD-077/78-11) सडक विभाग २०७८ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR-CS-IND-22 ; Individual Consultant; Procurement and Contract Management Specialist under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Madan Bhandari Highway (NH 09) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०७८ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT-SRCTIP-DoR-CS-IND-23; Social Development Expert SRCTIP-DoR-CS-IND-24; Environmental Safeguard Consultant विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ माघ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 PSC Cable Test (Tensile Test) is available at QRDC Lab. गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन
16 आशयको सूचना Itahari-Nepali २०७८ पौष ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Letter of Intent (Contract Identification No.: SRCTIP-DOR-S-IND-25) सडक विभाग २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०७८।०९।२९ मा प्रकाशित) पुल सेक्टर, काठमाडौं २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT; SRCTIP-DOR-CS-IND-9-2; Occupational Health and Safety Specialist;SRCTIP-DOR-CS-IND-10; Gender Specialist; SRCTIP-DOR-CS-IND-15; Social Development Advisor विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्