सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्ध सूचना सडक डिभिजन, जुम्ला २०८० आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने बारेकाे अत्यन्त जरुरी सुचना सडक डिभिजन, जुम्ला २०८० आषाढ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 EOI रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 इसुजु पिकअपको स्पेयर पार्ट्स खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 सडक अतिक्रमण हटाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना (घर भत्काउनु भन्दा सडक बिस्तार हाम्रो लक्ष्य) सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7 आशय पत्र हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८० आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना नं.०७-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सम्झाैता गर्न अाउनु हुन । सडक डिभिजन, भरतपुर २०८० जेठ ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सवारी साधनको स्पेयर पार्ट्स खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/104 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/103 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/101 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/102 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 सडक अवरूद्ध हुने सुचना सडक डिभिजन, डोटी २०८० जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/100 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 DOR Newsletter Volume 30_Published सडक विभाग २०८० जेठ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/98 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/96 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्