सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/9 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सडक विभाग २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI), Individual Consultants- Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESU, Contract No.: SRCTIP-DOR-CS-IND-35 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ०१/२०८०/०८१ सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/8 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/7 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/5 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हान गरिएकाे सूचना सडक डिभिजन, जुम्ला २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ००१-२०८०/८१ सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/6 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०१-०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/4 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/3 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 विड सूचना १ 080/081 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/2 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice regarding Environmental Impact Assessment Report for Improvement/ Upgrading of Kamala Dhalkebar Pathalaiya Road Section (130km) of Mahendra Highway विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/1 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१औं इन्जिनियर दिवसमा सहभागिताको लागि मनोनयन गरिएको । गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०८० साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Contract Award Notice, Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Individual Consulting Service of Road Safety Support Engineer Contract Identification No. SRCTIP-MOPIT-CS-IND-33 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 DoR Newsletter Vol. 31 काे लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्