सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Expression of Interest(EOI) Recruitment of Non-Government Organization for Human Trafficking Prevention,HIV/AIDS Awareness Campaign and Livelihood Improvement Program for SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement Phase I project (SMPHIP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (चौथो त्रैमासिक २०७९/८०) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८० साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/080-081/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 आयोजनाको आ.व. २०७९/८० को प्रगति विवरण मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 सूचना नं २/०८०-८१ सडक डिभिजन, धनकुटा २०८० साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Bid Notice 2 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय, नुवाकोट २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/9 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सडक विभाग २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI), Individual Consultants- Geotechnical Engineering Expert (GEE) at DOR-GESU, Contract No.: SRCTIP-DOR-CS-IND-35 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ०१/२०८०/०८१ सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/8 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/7 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/5 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र आव्हान गरिएकाे सूचना सडक डिभिजन, जुम्ला २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ००१-२०८०/८१ सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०८० साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्