सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 ठेक्का सूचना -२/०७९/८० सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 आशयको सूचना (सुचना नं १/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०१-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 मिति २०७९।०४।१२ गते विहिवार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सडक डिभिजन जुम्लाको प्रकाशित ठेक्का आव्हानको सम्बन्धिको सुचनामा ठेक्का नं RDJML/337011384/079/80-13 को Bids/Technical Bid Opening Date मा २०७९।०४।१९ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ .. सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Request for Expression of Interest (REOI) _Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29 सम्भार महाशाखा, सडक विभाग २०७९ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्