कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway नवराज बास्तोला 9856035575
2 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री किरण सुबेदी 9856065004
3 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री पूर्णिमा पोख्रेल
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री जमुना पौडेल
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री लोकेश पौडेल 9857622246
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री मुन्ना तामाङ्
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री बिनोद कुमार पौडेल 9858085075 सब इन्जिनियर हाइवे
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री मधु बराल 9846023112 नायब सुब्बा
9 Lab Technician Non Gazatted First Class श्री गुरु प्रसाद बराल
10 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration श्री कमला बस्नेत
11 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil श्री लक्ष्मण लम्साल
12 Light Vechicle Driver Classless श्री नकुल कुंवर
13 Light Vechicle Driver Classless श्री शिव प्रसाद सापकोटा
14 Light Vechicle Driver Classless श्री खिम बहादुर मल्ल 9846069647
15 Light Vechicle Driver Classless श्री लेखनाथ पौडेल 9856036104
16 Office Assistant Classless श्री नारायण प्रसाद शर्मा
17 Office Assistant Classless श्री मधु माया ओझा
18 Office Assistant Classless Administration General Administration श्री दुर्गा बहादुर घोरासैनी 9856025571