सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/77 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/78 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/76 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/75 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/74 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Invitation For Bids सडक डिभिजन, तुम्लिङटार २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/73 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/72 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/71 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Quick Release Coupling खरिदको लागि दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० मंसिर ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/04 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/69 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Sealed Quotation 01/परामर्श/080/081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/70 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/68 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/67 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 करारमा विशेषज्ञ सेवाको खरिदका लागि सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना सडक विभाग २०८० कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान गरिएकाे सूचना सडक डिभिजन जुम्ला २०८० कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्