सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Request for Proposals for Consulting Service for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation (DPR) of Road Section/s under Contract Number: NSTRIPD/337011184/2078/79-D01 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७८ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT – PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST;SRCTIP-DoR-CS-IND-22 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notification of Intention to Award the Contract_Program Management Consultants for Periodic Maintenance सडक विभाग २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 लुब्रिकेन्ट्सको दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Lilam Suchna हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ पौष ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT –ENVIRONMENTAL ADVISOR;SRCTIP-DoR-CS-IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) , Hiring of Individual Consultants - Social Development Expert(SDE) / Consultant , Contract Identification No. SRCTIP-DOR-CS-IND-23 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) , Hiring of Individual Consultants - Environmental Safeguard Consultant [ESC]/Expert, Contract No. SRCTIP-DOR-CS-IND-24 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं. ०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ मंसिर १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Contract Award Notice;SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS- 03; Environment and Social Impact Assessment Study (ESIA) of the Kamala-Dhalkebar-Pathlaiya Section with associated Bridges of the Mahendra Highway विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 मनोनयन SOTEN - National Seminar On Integrated Transport Infrastructure Development: issues and way forward गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Request for Extension of Validity Period of Proposals _RPP Notice No. 01-RFP-077/78 Contract No. BB-1123-DSD-077/78-01 to 10 and BB-1122-DSD-077/78-11 पुल महाशाखा, सडक विभाग २०७८ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice No.: SRCTIP/6/078-79 Request for Bids (RFB) ; SRCTIP-DOR-NCS-17; Procurement of Non- Consulting Services for GBV Service Provider under SRCTIP in NNM Road विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Amendment Notice and Revised ToR for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-CS-IND-22, Individual Consultants - Procurement and Contract Management Specialist विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०८।०२) यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७८ मंसिर ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT – Geotechnical Engineering Expert - SRCTIP-DoR-CS-IND-21 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Opening of Financial Proposal of Consulting Service for Program Management Consultants for Periodic Maintenance, C.N.: SRCTIP-DOR-PMC-CS-QCBS-6 सडक विभाग २०७८ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR-CS-IND-13 ; Individual Consultant; Financial Management Consultant under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ कार्तिक २५ फाइल उपलब्ध छैन