सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/23 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 प्राविधिक बोलपत्र स्वीकार गर्ने सम्बन्धि सुचना ।। सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) and TOR पुल महाशाखा २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/21 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, भरतपुर २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सुचना नं ०२/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Expression of Interest (EOI)_Notice सडक विभाग २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Regarding opening of Financial Proposal विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notification of Intention to Award; SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.१०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Amendment on REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); ACCESS/02/079-80; विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आवहान, आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने र बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचना नं.०२-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आश्विन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्