सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 विभाग विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले वेवपेज तथा इमेल लगइन गर्ने युजरनेम र पासवर्ड अनुराेध गर्ने तथा वेवपेज अपडेट गर्ने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ बैशाख १६ फाइल उपलब्ध छैन
2 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०९-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ बैशाख १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 LOI for Construction of office Compound Wall हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Contract Award Notice; SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 1 & SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 कार्यालय अवस्थित ठेगाना (Location) Share गरिदिने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 कार्यालयको लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना hulaki २०७८ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७८ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०६-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सूचना नं. 10 को LOI सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Contract Award Notice, Contract Identification Number SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1, Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridges विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 निर्माण कार्य ताकेता सहित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना Itahari-Nepali २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Construction of Compound Wall हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं. ०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice of LOI यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७८ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दायित्व विवरण सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notification of Intention to Award the Contract; SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 1 & SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice regarding Notification of Intention to Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ फाल्गुण २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Amendment Notice on Request for Expression of Interest(REOI) of NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-01 सडक विभाग २०७८ फाल्गुण २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं. ०६-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्