सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सार्वजनिक सूचना सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ भाद्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Amendment on REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सडक डिभिजन जुम्लाको अत्यन्त जरुरी सुचना सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ भाद्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सडक डिभिजन, शिवपुरकाे स्वत प्रकाशन (त्रैमासिक) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ साउन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 ठेक्का सूचना -२/०७९/८० सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आशयको सूचना (सुचना नं १/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्