कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र बहादुर बिष्ट ९८५११२१२८४ dipendra.dor@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway चेतन कुमार मण्डल ९८५८०२७५४२ chetan.dor@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway बिर बहादुर जि टी ९८६११५८४०४ birgt.dor@gmail.com
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र रावल ९७४२२६८५५० rawalbirendra15@gmail.com
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering बल नेपाली ९७६२४५५८७३ nepalibala782@gmail.com
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering गोबिन्द अधिकारी ९८४१०५१७४१ govindaadhikari100@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दामोदर प्रसाद शर्मा ९८४६६१८७०९ sharmadamodar102@gmail.com
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway वीर बहादुर वि.क ९८६८२२८००८ bkbirbibas220@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नवराज शर्मा ९८५८०८५११२ sharma.nabaraj988@gmail.com
10 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration कमला धराला ९८६८३७५०२७ dharalakamala11@gmail.com
11 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration धन बहादुर रावल ९८५८३२२४२७ rohit.ruhe@gmail.com
12 Accountant Non Gazatted First Class Account Account गोपाल बुढा ०८७५२०६०१ kalpitgopal@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway निरज सिंह भण्डारी ९८४२८९२७९८ nirajbhandari893@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway एलिजा मिश्र alizamishra27@gmail.com