सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 260+100 to Km 289+840); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/121 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०८० चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/119 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Sealed Quotation Notice HEDITH/SQ/GOODS/05/2080-081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 आशयपत्रको सूचना ०३ हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 मितिः २०८०-११-२९ सम्मको प्रगतिको अवस्था नारायणगढ-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) २०८० फाल्गुण ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०८० फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Invitation for Bids पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८० फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Desktop Computer, Smart Board, Laptop तथा Sound System खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सडक विभाग २०८० फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 फर्निचर खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना सडक विभाग २०८० फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 स्वतः प्रकाशन २०८० साउन देखि पुस मसान्तसम्म सडक डिभिजन, लहान २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/04 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/118 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 लिलाम सम्बन्धि सूचना-MOPHIDIM/AUCTION/01/2080-81 यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/117 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/116 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्