सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/23 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 प्राविधिक बोलपत्र स्वीकार गर्ने सम्बन्धि सुचना ।। सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) and TOR पुल महाशाखा २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/21 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, भरतपुर २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सुचना नं ०२/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Expression of Interest (EOI)_Notice सडक विभाग २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Regarding opening of Financial Proposal विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notification of Intention to Award; SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.१०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Amendment on REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); ACCESS/02/079-80; विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आवहान, आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने र बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचना नं.०२-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आश्विन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्