सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Amendment-01 and Clarification-01 on RFP: Consultancy Services of Construction Supervision of Improvement/Upgrading of Kamala-Dhalkebar-Bagmati Road Section (77km) and Bridges of Mahendra Highway; Contract No. SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Expression of Interest(EOI) Recruitment of Non-Government Organization for Human Trafficking Prevention,HIV/AIDS Awareness Campaign and Livelihood Improvement Program for SASEC Mugling Pokhara Highway Improvement Phase I project (SMPHIP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (चौथो त्रैमासिक २०७९/८०) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८० साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/080-081/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सूचना नं २/०८०-८१ सडक डिभिजन, धनकुटा २०८० साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Bid Notice 2 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय, नुवाकोट २०८० साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/9 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सडक विभाग २०८० साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ०१/२०८०/०८१ सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्