सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दर भाउ उपलब्ध गर्ने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०७९ भाद्र ३१ फाइल उपलब्ध छैन
2 Invitation for Bids for the Miscellaneous Items सडक विभाग २०७९ भाद्र ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना ०१-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ भाद्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दर भाउ उपलब्ध गर्ने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०७९ भाद्र २९ फाइल उपलब्ध छैन
5 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice of Pre-qualification सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय २०७९ भाद्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सार्वजनिक सूचना सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ भाद्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Amendment on REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 सडक डिभिजन जुम्लाको अत्यन्त जरुरी सुचना सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ भाद्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 सडक डिभिजन, शिवपुरकाे स्वत प्रकाशन (त्रैमासिक) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ साउन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 ठेक्का सूचना -२/०७९/८० सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्