सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/80 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/78 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 कावासाकी लोडरको टूथ (सेन्टर, कर्नर, नटबोल्ट सेट समेत) खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Two Post Lift को दर रेट पेश गर्ने बारे_DORMEB/DP/079-80/02 यान्त्रिक महाशाखा २०८० बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/77 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र आवाहनको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८० बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८० बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/76 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 हुन्डाई लोडरको टूथ (सेन्टर, कर्नर, नटबोल्ट, वासर) खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे_2 यान्त्रिक महाशाखा २०८० बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/75 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/74 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० बैशाख ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Amendment No. 1 and Clarification No. 1 on RFP for Procurement of Consulting Services for Feasibility Study for the Upgradation of Gorusinghe-Gaddachauki Section of East-West Highway (Mahendra Highway) and Detailed Design NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-01 पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८० बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना १० सडक डिभिजन, हेटौडा २०८० बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Bitumen Boiler with Sprayer को दररेट पेश गर्ने सम्वन्धमा । यान्त्रिक महाशाखा २०८० बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 कालो सुचिमा राखिएको सूचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/73 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्