सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Gwarko Flyover Project Addendum and Clarification-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्गको Addendum No.2गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 NOTICE FOR SHORTLISTED CONSULTING FIRMS (Consultancy service to perform Road Construction & Maintenance material study in Province No.1, Province No. 2, Bagmati Province & Gandaki Province )गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Addendum No.1 and Clarification Regarding Siddhababa Tunnel Project.गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ आषाढ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5siddhababa Prebid Zoom meeting Link for 13th june 1:00PMगुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice Regarding Invitation of Proposals गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७८ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Material Source/ Quarry site को विवरण उपलब्ध गराईदिने बारेगुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding the Shortlisted Consulting Firms (Top Six), DOR_QRDCT/33701168/077/78-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding Opening of Financial Proposal [DoR_QRDCT/33701168/076/77-01 ]गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Regarding Opening of Technical Proposalगुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ कार्तिक ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11एक बर्षिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमागुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ कार्तिक ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Regarding Invitation of Proposal; Contract No: DOR_QRDCT/33701168/076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ आश्विन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13थप विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (सबै डिभिजनहरु/आयोजनाहरु)गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ आषाढ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding the Extension of time(Extention No-05) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding the Extension of time(Extention No-06) for RFP Submission, PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding the Extension of time(Extention No-04) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding the Extension of time(Extention No-03) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७७ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding the Extension of time(Extention No-02) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding Extension of Time For RFP Submission QRDC-R/2076/77-1गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्

गु.अ.वि.के. संगठन संरचना

गु.अ.वि.के. संगठन संरचना 


सूचना अधिकारी

सौरभ बज्राचार्य


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation