सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (पहिलो त्रैमासिक २०७९) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTREST(BRIDGE SECTION) NOTICE NO:02/BIMP/2079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTREST(BRIDGE SECTION) NOTICE NO:03/BIMP/2079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/23 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 प्राविधिक बोलपत्र स्वीकार गर्ने सम्बन्धि सुचना ।। सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) and TOR पुल महाशाखा २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/21 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
15 राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, भरतपुर २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सुचना नं ०२/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Expression of Interest (EOI)_Notice सडक विभाग २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Regarding opening of Financial Proposal विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्