आयोजना

क्र.स प्रोजेक्टको नाम संकेत न क्र.स लिन्क कोड बि टि जि आर ई आर जम्मा यू सि पि यल
1आयोजनाहरु000000पुरा पढ्नुहोस्
2सडक निर्माण कार्य नख्खु पुल देखि वाइवाइ सडकDROLTP/337000000पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation