कार्य क्षेत्र

यस डिभिजनको ललितपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ ।


कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी विवरण

नागिरक वडापत्र मा उल्खेख भए बमाेजिम यस कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध हुनेछ ।


आयोजना तथा कार्यक्रम विवरण

 1. तामिकेन्द्र भवन निर्माण
 2. यूनाइटेड सिमेन्ट एक्सेस मार्ग
 3. नमोबुद्ध–पनौती–लामाटार–लुभु–ग्वार्को सडक
 4. शंखादेवी धाराचौर ढुंंगिन सडक
 5. रातमाटे कालेश्वर च्यामरांगबेशी पनौति सडक, काभे्र ललितपुर
 6. खोपासी डुंगखर्क च्यामरांगबेशी सडक, काभे्र ललितपुर
 7. डुकुछाप देखि कटुवालदह सम्म सडक, ललितपुर
 8. बालकुमारी बालकोट सडक, ललितपुर
 9. लेले मनकामना सडक, ललितपुर
 10. आस्रांग गिम्दी ठूला दुर्लुंग सडक, ललितपुर
 11. टौखेल बडिखेल लेले सडक, ललितपुर
 12. बुंगमति चाल्नाखेलबाट ठेचो गा. वि. स. झरुवारासी हुदै ठैव सडक, ललितपुर
 13. कृष्ण मन्दिर– टिकाथली– चागांथली युवा क्लव हुंदै भक्तपुर
 14. टुगुंन करिडोर (छवेली– इकुडोल– बुखेल– मानीखेल), ललितपुर
 15. काठमाडौं उपत्यका शहरी सडक निर्माण सुधार अन्तर्गत २१९ वटा सडकहरु
 16. काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत १७ वटा सडकहरु
 17. नख्खुखोला पुल (सैंबु र बागडोल बीचमा पर्ने)
 18. कोट्कुखोला पुल (इमाडोल र ललितपुर नगर जोड्न
 19. बागमती नदी पुल, काठमाण्डौ (शंखमुल), ललितपुर
 20. कर्मनाशा पुल, टौखेल पुुलबाट टांसीचोक हुंदै चापागाउं जाने बाटो
 21. गोदावरी पुल, ग्वार्को लुभु लामाटार सडक
 22. चापाँगाउँ–टाहाखेल–टिकाभैरव सडक
 23. ललितघुम्ति (लामाटार) लुभु – ८ गोदामचौर– विशंखुनारायण–गादावरी– वडीखेल–लेले– छम्पी–बुङ्गमति सडक
 24. Road Infrastructure Development Program along Nakhkhu Bridge to Nakhkhudole-WaiwaiRoad,Lalitpur
  Road Infrastructure Development Program along Road Infrastructure Development Program along Thaiba-Dashare Road, Lalitpur
  Road Infrastructure Development Program along Road Infrastructure Development Program alongSunakothi-samichok-janikheldevisthan Road
  Road Infrastructure Development Program along Road Infrastructure Development Program alongSiddhapurBishnudolShankhadeviBishankhunarayan Road
  Periodic Maintenance work along Satdobato-Karmanasa Bridge
  Periodic Maintenance alongThapathali-Ekantakuna-Bhaisepati-Champi-Tikabhairab(KVRR) Road
  Periodic Maintenance work alongSatdobatoLagankhel-Army barrack-NEC BDH college Road-Jawalakhel Road
  Periodic Maintenance work alongMagargaun-AvasChowkBhaisepati Road
  Periodic Maintenance work alongChapagaun-Bajrabarahi-Santaneswor-Badegaun Road
  Supply of Construction materials for Different SRN and SURN Roads
  Reactive Maintenance works along
  Godawari to Phulchowki Road
  Reactive Maintenance works  along
  Satdobato(Sumeru Hospital)- Dhapakhel Road
  Reactive Maintenance works along Sanagaun - Thaiba Road &Gwarko-Krishna mandir-ImadolPawanprakriti school
  Reactive Maintenance works along NakhuChowk-Chobhar & Bhaisipati Aawash Chowk Road
  Reactive Maintenance works along LakuriVanjyang- Manedovan Road
  Reactive Maintenance works along Chapagau - Bajrabarahi- Santaneshower Road
  Road Improvement & extension works along Imadol Police station-Wochu
  sitapakha-1 number dhara-Morepati - koji home Kamalpokhari
  Gravel & extension works along  Imadolwochutole- Alpine tole-Shikhar school Morepati
  Road Extension along Siddhapur - Bishnudol - Shankhadevi- Dharechaur Road
  Road Improvement and Extension From Satdobato Swimming pool - AITM College to Godawari Road
  Upgrading and Rehabilitation works along Lubhu-Lakuribhanjyang-Manedovan Road
  Upgrading and Rehabilitation works along Godawari-Phulchowki Road
  Road Infrastructure Development Program along Sunakothi -samichowk-JanikhelDevisthan Road (Starting from 0+510  )
  Road Infrastructure Development Program  along GodawariChapagaunChhampiDhukuchhapDakshinkali Road
  Traffic Safety Works (Package 3) along Different SRN/SURN Roads of DRO,Lalitpur
  Road Infrastructure Development Program  along Thaiba-Dasghare Road
  Periodic maintenance and rehabilitation works along Thapathali-Ekantakuna-Bhaisepati-Champi-Tikabhairab Road(0+000 at Salyantaar champi)
  Road Infrastructure Development Program (at Ch- 0+000 to  0+280)(Kerbstone and Foothpath works) along Siddhipur- Bishnudol Shankhadevi Bishankhunarayan Road
  Road Improvement & extension works  Imadol Police station-Wochu sitapakha-1 number dhara-Morepati -koji home Kamalpokhari
  Asphalt Concrete Overlay from Ishimod -DapakheldobatoChowk road section
  Widening,Asphalt Concreting  and Drain construction on SiddipurBisandoleSankhadeviBisankhunarayanSadak  (Package 1)
  Traffic safety works  on Ring Road Kalanki-koteswor Section
  Widening , Asphalt Concreting  and Drain construction on Siddipur Bisandole Sankhadevi Bisankhunarayan Sadak  (Package 2)
  Road Infrastructure development programe along Nakhkhu bridge to Nakhkhudol- waiwai Road(Pacakage 3)
  Road improvement works (RCC wall) on Bungmati-Farsidol -Devichaur Road (Package 1)
  Road improvement works on Bungmati-Farsidol -DevichaurRoad (Package 2)
  Upgrading  works along  TaukhelChhapagaunChhampidhukuchapDakchinkali Road
  Upgrading & Rehabilitation works along  Lubhu- Lakuribhanjyang -Manedovan Road (Package 2)
  Upgrading and Rehabilitation works along Godawari-Phulchowki Road(Package 2)
  Widening of road & Asphalt Concreting  and Drain construction on HarisidhhiMavi - NayaBasti - ThaibaChowk Road
  Widening of road & Asphalt Concreting  and Drain construction on SiddipurBisandoleSankhadeviBisankhunarayanSadak (Package 3)
  Upgrading & Rehabilitation works on Godawori , Motichaur,Kotar, Badikhel ,LeleBhanjyang   Road
  Widening of road & Asphalt Concreting  and Drain construction on Harisidhhi Mavi - NayaBasti - ThaibaChowk Road
  Widening of road & Asphalt Concreting  and Drain construction on Siddipur Bisandole Sankhadevi Bisankhunarayan Sadak (Package 3)
  Upgrading & Rehabilitation works on Godawori , Motichaur, Kotar, Badikhel ,Lele Bhanjyang   Road
  Upgrading  works along  Taukhel Chhapagaun Chhampi Dhukuchap Dakchinkali Road
  Road Improvement & extension works  Imadol Police station-Wochu sitapakha-1 number dhara-Morepati -koji home Kamalpokhari
  works  Hattiban sitapakha Road(Sitapakha chowk-Purusottam thapa ko ghar-Suryodaya Balbikash pvt.ltd-Surya Yonjana ko ghar)
  Road Rehabilitation, Hume Pipe, Tick Drain, Retaining Wall and Overlay Work at Dhobighat-Pulchowk Road.
  Road Surface Improvement and Upgrading Works at Dhangodam-Rastrapati Marg.
  Rehabation and Improvement Works at Mahalaxmi Campus Chowk Khahare Culvert Lalit Ghumti Road.
  Road Extension of St. Merry's-Sunakhari Club Dhobighat-Sundarighat Road.
  Rehabilitation and Improvement Works at Harisiddhi Ma.Vi.-Naya Basti-Thaiba Chowk
  Rehabilitation and Improvement Works at Bungamati-Farsdo Package-1
  Rehabilitation and Improvement Works at Bungamati-Farsdo Package-2
  Road Rehabilitation and Overlay Works
  Foothpath & Drain Improvement at Krishna Galli-Bhatahateni-Chakupat-Pulchowk Campus Traffic Island
  Periodic maintenance on Jawalakhel Zoo-St.Xavier’s School  -Bhanimandal,Dhobighat
  Construction of Rcc Bridge Over Kotku Khola in Lalitpur.
  Construction of Hanumante-Godawari Dobhan
  Construction of Bridge in Kamanasa River
  Construction of Bridge in Kotku River
  Drainage Works (Ch-0+000 to 0+500) on ICIMOD-GEMS-Hatiban Area
  Constructin of overhead Pedestrain Bridge(Saint Mary's Sundharighat Road, Saint Marys High School, Lalitpur
  Construction of bridge at Godawari Khola(Bhimsen marga-Narayan temple road)
  Extension & improvement works at saint Mary's- Sundharighat sadak
  Extension & improvement works at Jawalakhel Saata Kapurbot bata Purba hudai ringroad Yatayat Byabasta Karyalaya Sammako sadak
  Extension & improvement works at Lalitpur sub-metropolitician city ward no 26 seemachok dekhi ward No.27 ma parne Phogashi Buddha Pokhari
  Extension & improvement works at Machindra paun dekhi phulbari marga hundai Nakhudol pool karyabinayak Na.Pa.2 Sainbu sallaghari
  Construction of bridge at Godawari river (Gwarko-Lubhu-Lamatar)
  Periodic maintenance works, Mangal Bazar-Kumaripati, Iti Pragpokhari Road
  Road extension works at Balkumari to Pinche , Lalitpur
  Road extension works at ANFA Ground to Chyasal , Lalitpur
  Construction of RCC bridge over Nakkhu khola,lalitpur
  Construction of RCC bridge over kotku khola,lalitpur
  Dhobighat Road Patch and Overlay Works
  Road improvement & upgrading works at dhapakhel-ICIMOD-sunakothi-sadha roads,lalitpur
  Extension of road from satdobato-khumaltar Dhapakhel(Gems school) Road & Ring road-Dholahiti(Chapagaun)Road.
  Road weding & upgrading works From Ring Road - Balkumari to Balkumari temple