सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन, हेटौडा२०७८ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सूचना ५सडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3आशयको सूचना 5सडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4आशयको सूचना-18सडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ पौष १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5लिलाम सूचनासडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सूचनासडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ पौष ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7आशयको सूचनासडक डिभिजन, हेटौडा२०७७ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन हेटौडाहेटौडा, मकवानपुरटेलीफोन न. : ०५७-५२०३११फ्याक्स: ०५७-५२०६२२

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री लोमस उपाध्यायMr.Lomas Upadhyaमोबाइल नं. - ९८५५०७५३११ईमेल : ulomas.rdhtd@gmail.com

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation