कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway माधव सुवेदी
2 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दिपेश कुमार साह
3 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway विष्णु प्रसाद लामिछाने
4 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway खड्ग लाल श्रेष्ठ ९८५५०६९२७२
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सिंह बहादुर बिस्ट ९८४९६७६१६५
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway लोमस उपाध्याय ९८५५०७५३११
7 Engineer Third Class Engineering Civil Highway गिरिस नन्दन प्रसाद पोरस ९८५२०५०३६७
8 Account Officer Third Class Administration Account B & R राम बहादुर बस्नेत ९८५११६८६०२
9 Senior aa waa operator Non Gazatted First Class Administration General Administration B & R भरत नेपाल ९८५५०७०६७७
10 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration B & R लक्ष्मण बिडारी ९८४५०२८८१५
11 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account B & R तिर्थराज गुरागाई ९८४२६५७८५०
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुरेश कुमार यादव ९८४३५००६८७
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सत्येन्द्र प्रसाद यादव ९८४६२०१८००
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजिव अधिकारी ९८४१०३४६८२
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुमन गोले ९८६०७७९९७६
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway उमा देवी बर्तौला
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रमेश प्रसाद पाठक
18 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration सुनिती अधिकारी ९८४५२९२०८३
19 Lab Assistant Classless Engineering Civil Highway शम्भु प्रसाद घिमिरे ९८४५२२२७१२
20 Lab Assistant Classless Engineering Civil Highway मोहन बहादुर आचार्य ९८४५१०७१२०
21 Light Vechicle Driver Classless Administration General Administration जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८०४०११७९४
22 Light Vechicle Driver Classless Administration General Administration बद्री बहादुर पाण्डे ९८४५७०५०८६
23 Light Vechicle Driver Classless Administration General Administration विनोद कुमार आले ९८४५१२५१६९
24 Office Assistant Classless Administration General Administration कृष्ण प्रसाद सापकोटा ९८४५०२८३९०
25 Office Assistant Classless Administration General Administration इन्द्र बहादुर राय क्षेत्री ९८०७२९८७६२
26 Office Assistant Classless Administration General Administration गोविन्द बहादुर पाण्डे ९८४५२६८७३६
27 Office Assistant Classless Administration General Administration दिल कुमारी मोक्तान ९८४५५१४४२५

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन हेटौडाहेटौडा, मकवानपुरटेलीफोन न. : ०५७-५२०३११फ्याक्स: ०५७-५२०६२२

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री लोमस उपाध्यायMr.Lomas Upadhyaमोबाइल नं. - ९८५५०७५३११ईमेल : ulomas.rdhtd@gmail.com

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation