कार्य क्षेत्र

मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाहरुमा पर्ने नेपालका रणनैतिक सडकहरुकाे रेखदेख तथा सम्भार गर्ने ।