कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class विजय कुमार थापा ९८५१०५५०२०
2 Engineer Third Class आरति साह ९८४१३७२७०९
3 Engineer Third Class शिवशरण तिमल्सिना
4 Engineer Third Class सागर देशार
5 Engineer Third Class सम्पतलाल दाश
6 Account Officer Third Class हिमलाल अधिकारी ९८५११६६३०७
7 Accountant Non Gazatted First Class बाशुदेव अर्याल
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class सुशिल घिमिरे
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class धनराज गिरी
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class निरज यादव
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class संजयकुमार प्रमाणी
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class कामेश्वर चौधरी
13 Lab Assistant Non Gazatted Second Class तारणी प्रसाद साहु