सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 EOI of Design of Major Maintenance / Rehabilitation Works of SRN Bridges Reference No. : NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-03 सडक विभाग २०७८ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Opening of Financial Proposal (CN: BB-1123-DSD-077/78-01 to 10 and BB-1122-DSD-077/78-11) सडक विभाग २०७८ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Contract Award Notice; Contract No: SRCTIP-DoR-CS-IND-22 ; Individual Consultant; Procurement and Contract Management Specialist under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Madan Bhandari Highway (NH 09) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०७८ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT-SRCTIP-DoR-CS-IND-23; Social Development Expert SRCTIP-DoR-CS-IND-24; Environmental Safeguard Consultant विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ माघ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 PSC Cable Test (Tensile Test) is available at QRDC Lab. गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७८ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन
9 आशयको सूचना Itahari-Nepali २०७८ पौष ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Letter of Intent (Contract Identification No.: SRCTIP-DOR-S-IND-25) सडक विभाग २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०७८।०९।२९ मा प्रकाशित) पुल सेक्टर, काठमाडौं २०७८ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT; SRCTIP-DOR-CS-IND-9-2; Occupational Health and Safety Specialist;SRCTIP-DOR-CS-IND-10; Gender Specialist; SRCTIP-DOR-CS-IND-15; Social Development Advisor विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं.०३-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Request for Proposals for Consulting Service for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation (DPR) of Road Section/s under Contract Number: NSTRIPD/337011184/2078/79-D01 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७८ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT – PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST;SRCTIP-DoR-CS-IND-22 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notification of Intention to Award the Contract_Program Management Consultants for Periodic Maintenance सडक विभाग २०७८ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 लुब्रिकेन्ट्सको दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Lilam Suchna हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ पौष ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice regarding Notification of Intention to Award-INDIVIDUAL CONSULTANT –ENVIRONMENTAL ADVISOR;SRCTIP-DoR-CS-IND-16 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्