कार्य क्षेत्र

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका कामहरु:

  • द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग शाखाहरुका कामहरु गराउने ।
  • बैदेशिक स्रोतको आयोजनाको लागि परामर्शदात्री सेवाहरु र निर्माण कम्पनीहरुको छनौट र ठेक्का व्यवस्थापन सम्वन्धी प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा कमेन्ट गर्ने र त्यस्ता कार्यहरुमा प्रतक्ष्य संलग्न भै काम गर्ने / गराउने ।
  • बैदेशिक स्रोतको सबै निर्माण एवं पुनर्निर्माण आयोजनाहरुको समन्वय, अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने ।
  • सम्झौता अनुरुप टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागी व्यवस्था गर्ने ।
  • बैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोग र भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसंग समन्वय राखी तर्जुमा गर्ने ।
  • बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खटिआएका विदेशीहरुको पासपोर्ट र भिषा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।