सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०४/२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ कार्तिक ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०२/२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ आश्विन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०१/२०७६/७७सडक डिभिजन दमक२०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4बार्षिक प्रगति विवरण सारांस २०७५-७६ सडक डिभिजन दमक२०७६ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचनासडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ जेठ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना.सडक डिभिजन दमक२०७६ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13मुआब्जा रकम वितरण सम्बन्धि सूचना |सडक डिभिजन दमक२०७५ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice No.12-073/74, DRODMK/3371234/073/74-135~145सडक डिभिजन दमक२०७३ फाल्गुण २९ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री चन्देश्वर साह सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ , ९८५२८२१७२७ ईमेल:- erchandeshwor@hotmail.com, drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation