सुझाब

सडक डिभिजन दमक
दमक

०२३–५८०२६५
०२३–५८०२६५
drodamak@gmail.com

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री चन्देश्वर साह सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ , ९८५२८२१७२७ ईमेल:- erchandeshwor@hotmail.com, drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation