कार्य क्षेत्र

झापा जिल्लमा पर्ने रणनैतिक महत्वका सडकहरु (राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरु) को निर्माण तथा मर्मत संभार कार्य / रणनैतिक महत्वका सडकहरुमा पर्ने पुल पुलेसा निर्माण तथा संरक्षण कार्य ।