कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. श्याम कुमार यादव kumar.shyam120@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. दिपेन्द्र कुमार चौधरी deependra57.chaudhary@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. आकृति लाखे aakritilakhe@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. चन्देश्वर साह erchandeshwor@hotmail.com
5 Account Officer Third Class Administration Account दिल कुमार श्रेष्ठ damakcadil@gmail.com
6 Engineer मधु प्रसाद गौतम 9842629789 madhu@dor.gov.np
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. विकाश कुमार
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. अमृत प्रसाद यादव amrit.yadav@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. सन्तोष कुमार यादव
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. बिपिन ढुंगाना beepeen.dhungana@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. सरोज सुवेदी
12 Sub Engineer Non Gazatted Second Class Engineering Civil Highway कन्चन पौडेल
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दिनेश कुमार यादव
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. सन्जिब श्रेष्ठ shresthasanjib8@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ई. सजना राई
16 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account प्रकाश दाहाल
17 Nayab Subba अम्बिका अधिकारि ambika@dor.gov.np
18 Senior aa waa operator Non Gazatted First Class राम चन्द्र कार्की
19 Kharidar रोहित भट्टराई ९८४२६३१२५१
20 Lab Assistant भोज प्रसाद पौडेल bhoj@dor.gov.np
21 Lab Assistant चन्द्र प्रसाद ताजपुरीया chandra@dor.gov.np
22 Light Vechicle Driver राम बहादुर तामांग ram@dor.gov.np
23 Office Assistant धर्मानन्द आचार्य dharmananda@dor.gov.np
24 Office Assistant महाबिर साह mahabir@dor.gov.np
25 Office Assistant रेबति रमण कोइराला rewotiraman@dor.gov.np
26 Office Assistant अर्जुन प्रसाद भण्डारी aarjun@dor.gov.np
27 Office Assistant रुद्र बहादुर काफ्ले rudra@dor.gov.np

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री चन्देश्वर साह सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ , ९८५२८२१७२७ ईमेल:- erchandeshwor@hotmail.com, drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation