सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
4आसय को सूचना (ठेक्का नं. २३ र २४ आ.व. २०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७५ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आह्वानको सूचना (०८-२०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6आसय को सूचना (ठेक्का नं. २१ र २२ आ.व. २०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आह्वानको सूचना (०७-२०७४/७५)सडक डिभिजन पाल्पा२०७४ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

इन्जिनीयर श्री शिवु खत्रीसम्पर्क :मो. : ९८५७०७७९२१अफिस : ०७५-५२०९२१ई-मेल : dropalpa@gmail.comफ्याक्स : ०७५-५२०९२१

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation