हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास
    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखा अन्तर्गत यान्त्रिक कार्यालय लहानमा मिति २०४६ सालमा स्थापना भई सिरहा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा तथा उदयपुर गरी जम्मा ४ जिल्लमा निर्माण कार्य तथा विपत ब्यवस्थापन, संकट ब्यवस्थापन, दैविक प्रकोप ब्यवस्थापन कार्यहरु गदै आइरहेको छ । 

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु

  •  भारि उपकरण मर्मत सम्भार 
  •  मध्यम उपकरण मर्मत सम्भार 
  •  हेभि ईक्विपमेन्ट ढुवानी गर्नको लागि लो बेड तथा ट्रक मर्मत संचालन । 
  • सडक विभागको माग अनुसार उपलब्ध गराउने ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य
    सडक डिभिजन तथा हेभि ईक्विपमेन्टको कार्य संचालनमा आवश्यक उपकरणहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने । यदि बाहिरी पक्ष ठेकेदार तथा निजी क्षेत्रले माग गरेमा सडक डिभिजन तथा हेभी ईक्यूपमेन्टलाई असर नपर्ने गरी शुल्कमा उपलब्ध गराउने । 

कामसँग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु
जिन्सी शाखा 
लेखा शाखा 
रेकर्ड शाखा 
प्रशासन शाखा