कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Mechanical चिरौ काजी बतास ९८४६०४४४०३
2 Nayab Subba Non Gazatted First Class रमेश प्रकाश बराल
3 Senior Painter Non Gazatted First Class रामहरी देवकोटा ९८७७४४५३८३
4 Senior Operator Non Gazatted Second Class अमर बहादुर सुसलिङ्ग ९८०३९०६९१८
5 Heavy Vechicle Driver ईश्वोर बहादुर थापा ९८४१४१०२५७
6 Light Vechicle Driver लाल बहादुर थापा ९८४७०४६५७५
7 Office Assistant बिमला रावल ९८४६३५३२४१
8 Office Assistant सुमन आले ९८१६१३५३२८

सामान्य जानकारी

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र पश्चिमान्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय अन्तर्गत रही हे .ई .डी . पोखराको अधिनमा रही डिभिजन सडक कार्यालय दमौली संग सम्बन्ध रहेको |सम्पर्क गर्ने स्थान र ठेगाना नम्बरयान्त्रिक कार्यालय डुम्रे, तनहु,

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

comming soon


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation