कार्य क्षेत्र

यस कार्यालय अन्तर्गतका यान्त्रिक उपकरणहरुको मर्मत संभार गरी चालु अवस्थामा राख्ने र पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयको निर्देशनमा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने डिभिजन सडक कार्यालयलाई यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध गराउने र यान्त्रिक उपकरणहरु विभागीय काममा प्रयोग नभएको समयमा विभिन्न व्यक्ति,संघ, सस्था र ठेकेदारहरुलाई सडक बिभागको नीती निर्देशन अनुसार भाडामा उपलब्ध गराउने |

 काम संग सम्बन्धित कार्यालयहरु

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र ; संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखरा अन्तर्गत रही हे .ई .डी . पोखराको अधिनमा रही डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीसंग सम्बन्ध रहेको |