कार्य क्षेत्र

यस कार्यालय अन्तर्गतका यान्त्रिक उपकरणहरुको मर्मत संभार गरी चालु अवस्थामा राख्ने र पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयको निर्देशनमा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने डिभिजन सडक कार्यालयलाई यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध गराउने र यान्त्रिक उपकरणहरु विभागीय काममा प्रयोग नभएको समयमा विभिन्न व्यक्ति,संघ, सस्था र ठेकेदारहरुलाई सडक बिभागको नीती निर्देशन अनुसार भाडामा उपलब्ध गराउने |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation