हाम्रो बारेमा

ईतिहास

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिसदको निर्णय अनुसार च.न. १०१ मिती २०७१/४/५ को निर्णय बाट स्थापना भएको चालु कार्यालय डुम्रे तनहु (हाल डिभिजन सडक कार्यालय, दमौली अन्तर्गत साईड क्याप  दुम्रेको परिसर भित्र रहेको ) |

कार्यालायको स्पस्ट दृस्टीकोंण , लक्ष्य र उद्य्स्य

यस कार्यालय अन्तर्गतका यान्त्रिक उपकरणहरुको मर्मत संभार गरी चालु अवस्थामा राख्ने र पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयको निर्देशनमा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने डिभिजन सडक कार्यालयलाई यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध गराउने र यान्त्रिक उपकरणहरु विभागीय काममा प्रयोग नभएको समयमा विभिन्न व्यक्ति,संघ, सस्था र ठेकेदारहरुलाई सडक बिभागको नीती निर्देशन अनुसार भाडामा उपलब्ध गराउने |