सामान्य जानकारी

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र पश्चिमान्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय अन्तर्गत रही हे .ई .डी . पोखराको अधिनमा रही डिभिजन सडक कार्यालय दमौली संग सम्बन्ध रहेको |

सम्पर्क गर्ने स्थान र ठेगाना नम्बर

यान्त्रिक कार्यालय डुम्रे, तनहु,

सम्पर्क नम्बर ०६५-५८०१४५  

फ्याक्स न. ०६५-५८०१४५ 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation