सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/125 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 लिलाम सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/124 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 शिलवन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना। सडक डिभिजन, चौरजहारी २०८० चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notification of Intention to Award for Contract Identification ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/123 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 260+100 to Km 289+840); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/121 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 289+840 to Km 312+785); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/122 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 238+030 to km 260+100); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/120 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०८० चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/119 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Sealed Quotation Notice HEDITH/SQ/GOODS/05/2080-081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्