आयोजना

क्र.स प्रोजेक्टको नाम
1खदम खोला पुल, केराबारी, मोरंग
2खार खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
3गंगटे खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
4गोयांग खोला पुल, सहादत स्थल झातारे खण्ड, झापा
5चाजु खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
6टांगटिंग खोला पुल, सहादत स्थल झातारे खण्ड, झापा
7ठकुरी खोला पुल, सर्दु खोला धरान खण्ड, सुनसरी
8ठुलो नेते खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
9डाले खोला पुल, धरान केराबारी खण्ड, मोरंग
10तुर्के खोला पुल, केरावारी लेटांग खण्ड, मोरंग
11तेली खोला पुल, लेटांग, मोरंग
12दामा खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
13नुसरी खोला पुल, लेटांग मधुमल्ला खण्ड, मोरंग
14बगुवा खोला पुल,सर्दु खोला धरान खण्ड, सुनसरी
15बागद्वार खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
16बाध खोला पुल, सर्दु खोला धरान खण्ड, सुनसरी
17बिधवा खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
18बिरिंग खोला पुल, झातारे मेचीडाँगी खण्ड, झापा
19बुकुवा खोला पुल, चुलाचुली, इलाम
20बुढी सुखानी पुल, सहादतस्थल झातारे खण्ड, झापा