कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

General Info

यस आयोजनाको सम्पूर्ण सडक खण्डको DPR तयार भैसकेपछि आयोजनाको वास्तविक कुल लम्बाई र लागत स्पस्ट हुनेछ | हाल निर्माणाधीन सडकको लागतको आधारमा यस आयोजना निर्देशनालय मातहतको ८३० कि.मि. सडकमा पुल निर्माण सहित सडक स्तरोन्नति कार्य गर्न करिव रु. ८५ अर्ब रकम....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation