सडक बोर्ड नेपाल

सडक बोर्ड नेपाल अन्तर्गत डिभिजन मातहतका कार्यक्रमहरु:

बार्षिक रुपमा स्वीकृत एकिकृत बार्षिक सडक मरम्मत योजना (IARMP) बमोजिम कार्यक्षेत्र भित्रका रणनैतिक सडकहरुमा तपशिल बमोजिमका मरम्मत संभार गरिविधि संचालन गरिन्छ/

 • नियमित मरम्मत (सडक/पुल)
 • पटके मरम्मत 
 • विशेष मरम्मत् 
 • आवधिक मरम्मत 
 • पुन-निर्माण तथा पुनर्स्थापन 
 • सडक सुरक्षा 

पुनश्च:

तपशिलका योजना कार्यालय मातहत रहेका सडकहरुमा डिभिजन कार्यालयद्वारा यो कार्यक्रम संचालित छैन र स्थानिय सडकहरुमा समेत लागु हुँदैन /

 • ब्यापारिक मार्ग विस्तार योजना, जनकपुर-जटाही सडक /
 • हुलाही सडक आयोजना, जनकपुर /
 • परिक्रमा सडक आयोजना /
 • जलेश्वोर-बर्दिबास सडक आयोजना /
 • बि,पि. राजमार्ग 
 • मदन भण्डारी राजमार्ग 
 • मध्ये पहाडी राजमार्ग