राजमार्ग स्तर्रोंनती तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम

Project Details : Yellow Marked Road in Map

क्र.सं.

क.नं.
078-79

क.नं.:
077/78

सडक/पुलको नाम 

जिल्ला 

निर्वाचन क्षेत्र 

किसिम 

1 x 30 पुर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केवर-रातु सडक खण्ड NH-01 धनुषा 4 सडक
2 31 31 जनकपुर-कुर्था-रामगोपालपुर-सम्सी सडक NH-26 धनुषा/महोत्तरी  4 सडक
3 x 32 ढल्केवर-जनकपुर-जटही,धोरघाँस-निमचौर-थलहीघाट-अकराहरघाट NH-22 धनुषा 4,3 सडक
4 x 33 लालगड-रानीबास (आर. टि. ओ. रोड)-विषमत-बाहुनमारा-वि.पी. राजमार्ग NH-24 धनुषा 4 सडक
5 34 34 जमुनिवास-बटेश्वर-शान्तिपुर-कुर्था-जनकपुर NH-26 धनुषा 4 सडक
6 37 37 जनकपुर (मुजेलिया) धनुषाधाम-धारापानी रामायण सर्किट, तारापट्टी-पथरा-म.रा.मा. पुष्पलपुर NH-30 धनुषा 4,1 सडक
7 x 38 गोदार (धनुषा) चिसापानी-मैनावती-कालापनी-दुधौली, सिन्धुली NH-79 धनुषा 1 सडक
8 x 36 कंचनवन-जानकी मेडिकल कलेज-मिथिलेश्वर सवैला-सिराहा-नक्टाझिज-रामलक्ष्मणचोक-हेल्थपोष्ट पुर्व पश्चिम राजमार्ग NH-29  धनुषा 4,1 सडक
9 x 35 भिट्टामोड-जलेश्वर-वर्दिवास, खुर्कोट-मन्थली-तामाकोशी-सिंगटी-लामाबगर-लाप्चेगाँऊ (भिट्टामोड-जलेश्वर-वर्दिवास खण्ड) NH-28 महोत्तरी 2-3-4 सडक