कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway श्री कृष्ण नाथ ओझा ९८५२६८१०४९ droilam72@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री रमेश चाैधरी ९८५२०२८८४०
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री ध्रुव कुमार झा ९८५११४५५३१
4 Account Officer Third Class Account General Administration श्री िटकेन्द्र बहादुर थापा ९८५२६७३९२४
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री कृष्ण बहादुर सुबेदी ९८५२६८१२१९ देउमाइ न पा इलाम काज
6 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account श्री चन्द्रकान्त पोखरेल ९८४२६५४२५०
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री रमेश कुमार शाह ९८०३०७७५३४
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्रीमती विरजा शर्मा ९८४९६८५३५५
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री गणेश िनराैला ९८५११४९३४५
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री िमथलेश कुमार यादव ९८१६७५०३५५
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री अमित कुमार चैाधरी ९८०१५१७३३४
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री बिजय कुमार कार्की ९८४९२८८६४९
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री मोहम्मद हारिस आलम ९८४९०८३७६६ mohammadharis2000@gmail.com
14 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil Highway श्री उद्धव प्रसाद अधिकारी ९८४४६२९५९६ uddhabad01@gmail.com
15 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration श्री सपना तामाङ ९८४२७७५००१
16 Light Vechicle Driver श्री नरेन्द्र वहादुर क्षेत्री ९८५२६६०५००
17 Light Vechicle Driver श्री राम चन्द्र राई ९८६२६३०५३३
18 Light Vechicle Driver श्री मदन कुमार राई ९८४२७७६८८७
19 Office Assistant श्री श्याम वहादुर पौडेल ९८४२७४५१५७
20 Office Assistant श्री सुरेश राय ९८४२७२८४३९
21 Office Assistant श्री भिम वहादुर पौडेल ९८४२७८४८६०
22 Office Assistant श्री कृष्णा प्रसाद दाहाल 9842728162
23 Office Assistant श्री लोक वहादुर निरौला ९७४२६१४९३२
24 Office Assistant श्री विष्णु प्रसाद खनाल ९८४४६२४१०७
25 Office Assistant श्री शोभा देवी गौतम ९८१४९४०५४४

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |डिभिजन सडक कार्यालयइलाम नगरपालीका - २,इलामटेलीफोन न. : ०२७-५२००४९ / ५२०२....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री ध्रुव कुमार झाMr. Dhurwa Kumar Jhaमोबाइल नं. - ९८६४१८००५१ईमेल : jhadhurwa@gmail.c....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor: