हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास

      शुरुमा यस कार्यालयको स्थापना हुँदा यसको नाम चारआली-इलाम सडक योजना त्यस पश्चात इलाम फिदिम सडक आयोजना र त्यस पश्चात जिल्ला सडक कार्यालय फिक्कल साथै पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ , इलाम हुँदै डिभिजन सडक कार्यालय, इलाम नामबाट संचालित छ । साथै यस कार्यालयमा मिति २०४७/०९/०१ देखी निम्न कार्यालय प्रमुख रही काम काज गर्नु भएको पाईन्छ ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उदेष्य :-

  • यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र (इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग) भित्रको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा यातायात सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रमुख उदेष्य ।
  • वार्षिक बजेट अनुसार योजना तथा कार्यक्रम/ठेक्का पट्टा/सर्वेक्षण/डिजाईन लगायतका कार्य ।
  • कार्यालयबाट विभिन्न निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने । प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने । डिजाइन / अनुगमन निरीक्षण कार्य गर्ने ।
  • जिल्ला सदरमुकाम सम्म आवत जावत गर्नको लागि सडक निर्माण कार्य, पर्यटकिय धार्मिक स्थलसम्म सडक सन्जाल जोडने उदेष्यका साथ डिभिजन सडक कार्यालयले बजेटको व्यवस्था भए बमोजिम ठेक्का पट्टा / सर्वेक्षण / डिजाइन लगायतका काम काज गर्नुका साथै सडक सिमा भित्र रहेका सडकको दाँया / बाँया १५/१५ मीटर लगत कट्टा, सडक सिमा सुरक्षा, भौतिक संरचना संरक्षण एवं सम्बर्धन, राजमार्गको सरसफाई, रंग रोगन, ट्राफिक संकेतको व्यवस्थापन आदी गर्नु यसका उदेष्य रहेको छ ।

काम सँग सम्वन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु :-

क. फिक्कल साईड क्याम्प, इलाम

ख. फिदिम साईड क्याम्प, पाँचथर

ग. काबेली साईड क्याम्प, ताप्लेजुङ्ग

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation