सुझाब

सडक डिभिजन इलाम
इलाम

०२७–५२०१२७
०२७–५२००४९
dro_iIlam@dor.gov.np

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |डिभिजन सडक कार्यालयइलाम नगरपालीका - २,इलामटेलीफोन न. : ०२७-५२००४९ / ५२०२....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री ध्रुव कुमार झाMr. Dhurwa Kumar Jhaमोबाइल नं. - ९८६४१८००५१ईमेल : jhadhurwa@gmail.c....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor: