कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class नारायण राज आचार्य
2 Engineer Third Class ओम कान्त बेल्बासे
3 Engineer Third Class ओम बहादुर थापा
4 Accountant Non Gazatted First Class Account Account Bhubneshwar Prasad Rijal
5 Senior Store Mechanic Non Gazatted First Class मदन बहादुर आले
6 Senior Mechanic Non Gazatted First Class मुन्सी राम चौधरी
7 Senior Operator Non Gazatted First Class Dipak Subedi
8 Senior Operator Puran Deb Puri
9 Senior Recordkeeper Pushpa Sharma
10 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class दल बहादुर छैत्री
11 Second Mechanic Non Gazatted Second Class डिलु राज काफले
12 Second Mechanic Shital Kumar Chaudhary
13 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Jag Bahadur Chaudhary
14 Second Operator Non Gazatted Second Class Tek Bahadur Bohara
15 Second Operator Non Gazatted Second Class Dinesh BK
16 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Jitendra Chaudhary
17 Second Mechanic Gobind Gautam
18 Second Mechanic Shyam Sundar Chaudhary
19 Second Operator Ram Bahadur Khadka
20 Second Operator Madhav Muktan
21 Second Operator Dil Bahadur Wali
22 Second Electrician Non Gazatted Second Class रुप लाल बुढाथोकी
23 Second Welder Non Gazatted Second Class नवराज गिरी
24 Second Operator Non Gazatted Second Class तुल्सीराम ओली
25 Second Operator Non Gazatted Second Class कैलाश प्रसाद यादव
26 Second Operator Non Gazatted Second Class खिम बहादुर बोहरा
27 Second Operator Non Gazatted Second Class रंग बहादुर राना क्षेत्री
28 Second Operator Non Gazatted Second Class कर्ण बहादुर खड्का
29 Second Operator Non Gazatted Second Class खिमानन्द पौडेल
30 Junior Store Mechanic Non Gazatted Second Class अनिता लामा
31 Heavy Vechicle Driver Classless केशर बहादुर पुन
32 Heavy Vechicle Driver Classless विष्णु प्रसाद थारु
33 Light Vechicle Driver Classless लक्षु प्रसाद थारु
34 Office Assistant Classless Bindu Chand
35 Office Assistant Classless शान्त बहादुर थारु
36 Office Assistant Classless माता प्रसाद पाठक
37 Office Assistant Krishna Bahadur KC