हाम्रो बारेमा


कार्यालयको ईतिहास:

 वि. सं. २०४६ भन्दा अगाडी भेरी अञ्चल सडक कार्यालयको एउटा शाखाको रुपमा रहेको Mechanical Section  वि. सं. २०४६ चैत्र महिनामा श्री सडक विभाग, हेभी ईक्वीपमेण्ट डिभिजन, चिसापानीको रुपमा स्थापना भई हालकै स्थानमा सञ्चालन हुदै आएको र केही समयको लेखापढी पश्चात यसै कार्यालयलाई हेभी ईक्वीपमेण्ट डिभिजन, नेपालगञ्ज, बाँके नामाकरण गरिएको यस कार्यालयले विगत देखी हालसम्म यस मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र रहेका डिभिजन सडक कार्यालयहरु तथा योजना कार्यालयहरुको विकास निर्माण कार्यमा निरन्तर रुपमा सहयोगी भई आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु:

  • यस डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका भारी तथा मध्यम उपकरणहरुको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन गर्ने ।
  • उपकरणहरु ढुवानीमा प्रयोग हुने Transporter हरुको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन गर्ने कार्य ।
  • वर्षायाममा प्रयोग हुने उपकरणहरुको मर्मत सम्भार तथा तैनाथी गर्ने कार्य ।
  • यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरुको नियमित मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन कार्य ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य:
  यस डिभिजन अन्तर्गत रहेका विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध जनशक्तिको सहयोगमा नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरी यस मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेका विभिन्न सडक कार्यालयहरु तथा योजना कार्यालयहरुको सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा उपकरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुख्य राजमार्गहरुको Critical Pointहरुमा मेशिन उपकरणहरु तैनाथ गरी सुचारु रुपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने ।

 

 

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation