कार्य क्षेत्र

कार्यालयको कार्यक्षेत्र, लक्ष्य र उद्देश्य:

यस डिभिजन अन्तर्गत रहेका विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध जनशक्तिको सहयोगमा नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरी यस मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेका विभिन्न सडक कार्यालयहरु तथा योजना कार्यालयहरुको सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा उपकरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुख्य राजमार्गहरुको Critical Pointहरुमा मेशिन उपकरणहरु तैनाथ गरी सुचारु रुपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने ।