सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1आशय को सुचनाहेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन,सुर्खेत (हाल नेपालगन्ज)२०७८ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2लिलाम सम्बन्धी सूचनाहेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन,सुर्खेत (हाल नेपालगन्ज)२०७७ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा कसरी गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्त....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री Om Bahadur Thapa9858035013hed_nepalgunj@dor.gov.np


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation