सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०२-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/81 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 राजमार्ग बन्द रहने बारेकाे सूचना नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पश्चिम खण्ड) २०८० पौष ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice for Shortlisted Consulting Firms and Request for Proposal (RFP): ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 Consultancy Firms to Carry Out Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 कार्यालयकाे नाम परिवर्तन भएकाे एवं कार्यालय भवन सारिएको सम्बन्धमा । गाेरखा सडक याेजना, गाेरखा २०८० मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/80 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/79 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ०१-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/77 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/78 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/76 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/75 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/74 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Invitation For Bids सडक डिभिजन, तुम्लिङटार २०८० मंसिर ११ डाउनलोड गर्नुहोस्