सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice Regarding Bid Dcoument of C.N.SRIP-ICB-NB-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice Regarding Bid Dcoument of C.N.SRIP-ICB-NB-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding Re-Invitation of Bids, C.N:SRIP-ICB-NB-01 , SRIP-ICB-NB-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 निर्माण कार्य सम्बन्धमा - निर्माण व्यबसायी दि आनन्द डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २ २०७५ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Amendment No.1 of Notice to Open Financial Bids (published in 2074/12/26) हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Letter of Intention to Award Contracts-25 सडक डिभिजन, इलाम २०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice for Opening of Financial Proposal for DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility PMEU/337159/074/75 F~1 (Notice No 3-PMEU/074/75) सडक विभाग २०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 अार्थिक पस्ताव सम्बन्धमा सडक डिभिजन, इलाम २०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding Repetition of Manpower,Notice No-3-PMEU-074-75, C.N PMEU-3373621-074-75 DPR 1-5, PMEU-337159-074-75 DPR 6-19,PMEU Unit सडक विभाग २०७४ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 LOI of Technical notice 03-2074-75 हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०८-२०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना सडक डिभिजन, नुवाकोट २०७४ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन
16 आसय को सूचना (ठेक्का नं. २१ र २२ आ.व. २०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०७-२०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding Annulment of Bidding Process, ADB/PD आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७४ फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-11, Mechanical Branch सडक विभाग २०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding Intention of Award , C.N: RSDPAF-DoR-G/ICB-12, Mechanical Branch सडक विभाग २०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्